Kollegialt lärande på riktigt!!

Oj, vad tiden går fort! Nu är våren i full gång, precis som säkert många lärare också är! Snart är vi inne i den intensivaste perioden i skolans värld, med Nationella prov, bedömningar av alla slag, utflykter och sist men inte minst ska vi sätta betyg! Och däremellan ska vi också försöka hinna njuta av våren och livet!

Vi tycker att vi behöver ta vara på varandras kompetenser när vi gör våra bedömningar.  Vi behöver vara fler lärare som ser och kan bedöma elevens kunskapsutveckling och förmågor. Det har vi sett tydligt när vi genomfört sambedömningar vid rättning av nationella prov. Forskningen visar att det är bra att lärare samarbetar och att man ibland ämnesintegrerar  så att man kan få syn på elevens olika förmågor i olika sammanhang. Om vi dessutom har förmånen att få arbeta två lärare tillsammans i klassrummet, lär ju vi av varandra också som pedagoger. Om vi inte har möjlighet att arbeta två lärare tillsammans, kan vi i alla fall besöka varandras klassrum under lektionstid.  Små förändringar i undervisningen kan göra stor skillnad. (Bedömning  i matematik pågår, av Lisa Björklund Boistrup, 2013)

Varför funderar vi över detta? Vi vill trycka på det viktiga med kollegiala arbetet, både skolor men också inom kommunen. Att vi fortsättningsvis får möjlighet att träffas centralt inom kommunen och att ta tillvara på varandras kompetenser. Vi har fler roliga och inspirerande träffar att se fram emot så som Huddinge visar. Det pågår också ett efterarbete med BETT 2015 där alla deltagarna har samlats och fått berättat hur tankarna gått kring IKT.  Dela med oss till varandra är viktigt!

På SETT-mässan i år, upplevde vi att på många föreläsningar var fokus  på just det kollegiala lärandet. Vi har läst Dylan Williams bok Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken (2013), och där skriver han också om det kollegiala lärandet. Skolverkets Mattelyftet  är ytterligare ett tydligt exempel på det kollegiala lärandet. Det ligger i tiden helt enkelt!

Till sist, det är inte mängden som är viktigt, utan innehållet, vilken kvalité som eleverna kan visa. Så stressa inte! Tänk på att göra det  viktigt och på riktigt!

Maria & Susanne