Vi har funderat…

 

Vi har funderat mycket på hur man får eleverna att bli mer aktiva i klassrummet. Det gäller inte bara i matematikämnet, utan överlag.  Aktiva elever lär sig mer än passiva elever. Det säger sig självt egentligen. Jag blir inte bättre på att laga mat om jag bara lyssnar och tittar på någon annan som lagar mat. Jag måste prova och försöka själv. Och försöka igen, tills det blir bra. Både Maria och jag såg TV-programmet Sveriges yngsta mästerkock och imponerades av pojken i ett av avsnitten som gjorde om sin omelett fem gånger! Learning by doing.

Vi tror att lärare ibland vill underlätta för sina elever genom att förklara, i all välmening, ge dem en given metod. ”Gör så här så blir det bra.”  Men de behöver utforska själva för att lära sig och utveckla sina förmågor. Självklart ska vi undervisa våra elever, men kanske inte vara så snabba med att ge dem lösningarna. Låt dem prova först. Motivera sina svar. Resonera kring hur vissa begrepp hänger ihop.  Hur många elever kan förklara hur de fyra räknesätten hänger ihop?  Så hur vet vi, vad eleverna egentligen kan? Och vad kan de, när de kan? Det vi lär ut är inte samma sak som eleverna lär sig.

Återigen, vi tror det är bra om man kan fundera tillsammans i kollegiet kring dessa frågor. Hjälpas åt att slå våra kloka huvuden ihop. Hur gör du?

Till sist, glöm inte bort att våren är där ute!

Susanne & Maria

Foto: Torgil JarnlingHägg%202006-05-16%20kl_%2014_23%20foto%20Torgil%20Jarnling%20kopiera