På föreläsning med Dylan Wiliam

För snart två veckor sedan hade vi förmånen att få åka till Norrtälje och lyssna på Dylan Wiliam.  Han är en internationellt känd matematikdidaktiker och forskare. Han pratade om ledarskap i skolan och formativ bedömning i klassrummet.  Några av hans tankar vill vi dela här med er.  Det är så himla viktigt att vi försöker att lyfta våra elever i deras lärande och få alla att känna sig delaktiga. Alla kan lyckas! Detta ger effekter på både individ – och samhällsnivå.  Bland annat blir individer  friskare, lyckligare och lever längre och för samhället  blir det lägre sjukvårdskostnader, högre skatteintäkter mm. Tänker vi på det när vi undervisar i skolan och brottas med det till synes hopplösa?

Det talas ju mycket nu om formativ bedömning och hur man arbetar med olika tekniker och utgångspunkter. Hur får vi alla elever att vara aktiva på lektionerna? Här föreslår D. Wiliam  en mängd olika tekniker.

Exempel på några är:

  • Glasspinnarna: Skriv upp elevernas namn på pinnarna eller på lappar som du kan laminera. Dra sedan slumpmässigt när du ska ställa frågor till eleverna. ”No hands up.” d.v.s. det är du som lärare som bestämmer med hjälp av pinnarna vem som ska få ordet. Syfte: Alla elever ska bli mer aktiva på lektionen och kunna hjälpas åt att svara och komplettera  varandras svar.
  • A, B, C, D -kort: Gör kort med en bokstav på varje och sätt ihop till ett litet ”kit”. Du kan nu ställa en fråga med fyra olika svarsalternativ, låt eleverna hålla upp rätt bokstav. (Eller flera bokstäver, alltså flera rätta svar.) Ett alternativ är att visa med fingrar istället. Ett finger för alternativ 1, två fingrar för alternativ 2 etc. Syfte: Få en snabb bedömning av klassens kunskaper/uppfattning och även kunna få syn på enskilda elevers kunskaper.
  • Exit ticket: Avsluta lektionen eller aktiviteten med att eleverna svarar på en eller flera frågor. Ställ frågorna så att du kan se vad eleverna har lärt sig eller missuppfattat, men utan att det kräver för lång tid att skriva ner. Samla in korten innan eleverna går. Gå igenom korten och formulera din nästa lektion utifrån vad eleverna har skrivit. Syfte: Att få syn på om eleverna har lärt sig det som du tänkt dig eller vilka missuppfattningar det finns.

Detta var bara något av vad vi fick oss till livs denna inspirerande dag. Vill du veta mer om Dylan Wiliam så kan du klicka på länken här:  Dylan Wiliam

Boktips!

Mathematics inside the black box – bedömning för lärande i matematikklassrummet av J. Hodgen & D.Wiliam

Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken av D. Wiliam

Var inte rätt för att prova något nytt! Om det inte går som du tänkt dig, se det inte som ett misslyckande, utan som ett steg i din utveckling.

”If you always do what you always did, you will always get what you always got.” (Einstein)

Allt gott från oss!

Helena & Susanne

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*