Matematikbiennalen i Karlstad

Vi satte oss på ett tåg mot Karlstad en mörk onsdagskväll. Vi var på väg till matematikbiennalen i Karlstad.

Matematikbiennalen är en konferens som hålls vartannat år. I år vad det Karlstads universitet som höll i arrangemanget under två dagar, 28-29 januari. I år samlades 2,400 lärare, skolledare, lärarutbildare, forskare och andra intresserade från hela landet för att ta del av cirka 200 föreläsningar, workshops och idéutställningar. I år var temat ”Matematik – en förunderlig resa” och förutom föreläsare från Sverige hade man bjudit in 5 internationellt erkända forskare från olika ställen i världen. Vi hade bokat in 9 föreläsningar under 2 dagar. Det var ingen lätt sak att välja!

Alla föreläsningar jag var på gav otroligt mycket! Bland mycket annat inspirerades jag av ”RÄV – räkna med Västerås”. Det är ett övergripande, långskaligt och forskningsbaserat projekt i grundskolorna i Västerås där de, genom att samarbeta med Mälardalens högskola, arbetar för i förlängningen ge lärare bra förutsättningar att stödja elever att utveckla matematiskt kunnande. Detta gör de genom 4 ben:
• Läsårsplan – ett stöd för att kunna ta kloka beslut kring undervisning
• Läromedel – inget läromedel är statligt granskat eller forskningsbaserat, hur använder jag det så att det blir läsårsplanen och inte läromedlet som styr min undervisning?
• Matematik genom problemlösning – hur man genom strukturerade klassrumsdiskussioner kan arbeta kvalitativt med problemlösning
• formativ undervisning utifrån Dylan Wiliam

Sedan kände jag mig mycket inspirerad av två representanter från Mariestads kommun. De berättade om hur de hade genomfört kommunövergripande gemensam rättning av alla nationella prov i svenska och matematik i grundskolan. Deras syfte med detta är:
• Kompetensutveckling
• Utveckla en mer likvärdig bedömning med högre kvalitet
• Skapa ett gemensamt synsätt på bedömning och kring undervisning
• Lyfta fram goda undervisningsmetoder och lära av varandra

Dessutom var det tidseffektivt och minskar på den enskilda lärarens arbetsbörda.

Till sist bar jag med mig en mix av tre föreläsningar – Madeleine Löwing, Ingemar Holgersson och Henrik Hansson (som för övrigt har föreläst på Huddinge visar). De pratade utifrån olika aspekter av matematikundervisning. Vi måste se vad eleven inte förstår, vi måste undersöka vilka kritiska aspekter det finns i det lärandeobjekt vi presenterar. Många elever bär med sig samma missförstånd år efter år och det rättas aldrig till i matematikundervisningen. Vi kan inte heller tänka att eleven inte kan, för något kan de. Det viktiga för oss är att vi inte bara jobbar vidare i boken utan utgår från vår elevgrupp, våra lärandemål och en strukturerad undervisning. Ingemar Holgersson sade att man inte fick ha VFGE-lektioner (Visa Före Gör Efter – alltså 10 minuters genomgång och därefter tyst räknande i boken) utan att man mer ska arbeta på att utveckla elevernas matematiska tänkande där problemlösning är en kärnprocess. Madeleine Löwing sade att funderar vi på vad eleverna redan kan när vi introducerar något nytt eller jobbar vi bara vidare i boken? Och Henrik Hanson pratade utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv – vad innebär det att kunna något? Vilka uppfattningar kan eleverna ha? Vilka är de kritiska aspekterna?

Väl tillbaka i Huddinge och på Annerstaskolan så känner jag mig full av tankar och idéer. Några har jag redan börja sätta i verket och en del är i starten av en process som förhoppningsvis sträcker sig över tid. Vårt arbete i skolan är en förändringsprocess som måste få ta tid. Man kan inte vänta sig förändringar över en natt. Som en klok människa sade en gång – varje resa börjar med ett steg. Denna resa tog sin början genom steget till Karlstad.

Även nästa gång blir det i Karlstad och då, 2018, firar matematikbiennalen 20 år. Då hoppas jag att fler från Huddinge kan göra en gemensam resa för att tillsammans ta en hel promenad och ta tillvara på alla idéer och tankar som man får med sig därifrån!

/Helena