Sett och sagt på SETT!

Antingen är man väl matematiskt lagd eller inte….
Det var rubriken på den diskussion som vi deltog i tillsammans med Peter Nyberg och Martin Lossman. Vi var som ni förstår på SETT-mässan och diskussionen ägde rum i Huddinge Kommuns monter med Peter Bragner som moderator.
Vi var alla överens om att alla är matematiska, det viktiga är hur man möter eleven och hur man organiserar för ett lärande. Utgår man från läromedlet och börjar där kapitlet börjar och har som mål att man ska räkna ett visst antal sidor på en viss tid så tappar man många elever som inte förstår/hänger med eller ens tycker det är roligt. Om man å andra sidan jobbar målrelaterat och börjar där eleverna befinner sig och hela tiden stämmer av att eleverna är på rätt spår och dessutom varierar och konkretiserar sin undervisning så möter man eleverna på ett helt annat sätt.
Sedan hade vi ett långt samtal med Martin Lossman kring pulsträning i skolan som känns högaktuellt just nu! Därför kommer det som ett eget inlägg nästa gång!

Solsken från SETT
Helena och Susanne


Hur tänker vi när vi räknar?

Genom årens lopp har många av oss säkert stött på elever som helt plötsligt inte verkar förstå ett räknesätt som vi tycker att vi undervisat grundligt om. Nu senast i en femma där eleverna skulle jobba med division med decimaltal. Många elever stöter ju på patrull här. Eleverna har ju en syn på division som delning och saknar aspekten innehåll.

Räknesätten innehåller ju olika aspekter och om eleven saknar en eller fler aspekter kan det ju orsaka onödiga problem. För att hjälpa er med olika exempel kommer en beskrivning nedan:

Addition

9+3=12

 • Ökning – Hanna har 9 fiskar. Hon får 3 till. Då har hon 12 fiskar. (dynamisk addition)
 • Sammanläggning – Hanna har 9 neontetror och 3 svärdbärare. Hur många fiskar har hon sammanlagt? 12 st. (statisk addition)
 • Jämförelse – Pelle har 9 fiskar. Hanna har 3 fler. Hur många fiskar har Hanna. Hanna har 12 st. (statisk addition)

Subtraktion

15-7=8

 • Minskning – jag har 15 godisar. Jag tappar 7. Då har jag 8 kvar(dynamisk subtraktion)
 • Skillnad – jag har 15 godisar. 7 av dem är hallonbåtar. Hur många är lakritsbåtar? 8 st. (statisk subtraktion)
 • Utfyllnad – Hanna vill ge sina 15 kompisar hallonbåtar, men hon har bara 7. Hur många fattas? 8 st. (statisk subtraktion)
 • Jämförelse – Hanna har 15 godisar. Pelle har 7 färre. Hur många godisar har Pelle? 8 st

Multiplikation

3*10=30

 • Upprepad addition – Anna har 3 pingisbollar. En pingisboll kostar 10 kronor. Hur mycket kostar Annas bollar? 30 kr 10+10+10=30
 • Kan också åskådliggöras som en geometrisk figur: Anna fick 10 kronor i 3 veckor. Hur mycket pengar hade hon sedan? 30 kr.

Tabell


Division

8/2=4

 • Delning – jag har 8 kulor som jag ska dela på två barn. Här tänker man en fördelning av kulorna i två grupper, en hög kulor för varje barn, vilket ger 4 kulor vardera.
 • Innehåll – jag har ett rep på 8 meter som jag ska klippa i hopprep på två meter. Hur många hopprep ger det? Hur många 2:or ryms i en 8:a? Repet ”innehåller” 4 hopprep. (upprepad subtraktion 8-2-2-2-2=0) Detta kan vara ett sätt att öka för förståelsen av division med decimaltal och bråk – Jag har ett snöre på 6 meter som jag ska göra halsband av. Mitt halsband ska vara 0,5 meter. Hur många halsband kan jag göra? 6/0,5=12

Ha en riktigt härlig helg!

Helena och Susanne