Språk + matematik = sant

Tillsammans med alla Huddinges KÖF:are (kommunövergripande förstelärare) var vi på några spännande föreläsningsdagar i september, som hade temat ”Språk- och kunskapsutvecklande undervisning”.

Tänk vad språket är viktigt i alla ämnen och då även i matematiken! Räknar vi bara och glömmer bort samtalet och resonemanget?
Barbro Westlund visade på att drygt 30% av alla våra elever har problem med läsförståelsen. ”Hon är min bästa läsare, problemet är bara att hon inte förstår vad hon läser.” Detta var en kommentar som Barbro fick i sin forskning. Vad händer med dessa elever när de kommer in på mattelektionen? Tar vi för givet att de förstår vad de läser, när de läser i våra läromedel?
Barbro berättade om eleven som ville att de skulle sjunga sången om ”familjen som åt kläder”. Efter mycket diskuterande kom de fram till att det var ”Bä, bä vita lamm” ( Helgdagsrock åt far…)

Tänker vi på att packa upp texterna och prata om betydelse och sammanhang, även när det gäller våra instruktioner och textuppgifter? Är kontexten känd för eleven? Ger kontexten det stöd som är tänkt? Skapar vi tillsammans kopplingar till eleverna och deras omvärld? Eller tänker vi att det inte spelar någon roll? Ofta är textuppgifterna små lösryckta stycken utan ett naturligt sammanhang. För vi är ju ute efter det rent matematiska, eller?

Sedan kommer vi till vilka ord och begrepp som är betydelsebärande i ett matematiksammanhang. Lär vi våra elever att studera texten och plocka ut de viktiga orden, som behövs för att lösa uppgiften? Eller har eleverna med sig strategier från att läsa skönlitteratur där man inte kan stanna vid varje ord, utan tar fasta på sammanhanget?

Många viktiga frågor att fundera vidare över, när vi nu vet att det är så många elever som läser flytande, men inte förstår vad de läser.
Hösthälsningar från oss,
Helena & Susanne